SZCZEGÓŁY KURSU

Zrób plan na rok i go zrealizuj

Plan nie zastąpi właściwej pracy nad realizacją celów, ale jego przygotowanie zwiększa szansę osiągnięcia tego na czym nam zależy. Dobry plan pomaga działać, zmieniać i reagować na rzeczywistość. W tej ścieżce Dominik Juszczyk pokaże Ci jak planować oraz realizować swoje cele.

*Kurs jest nagraniem archiwalnym z Klubu PSC. Dlatego wszelkie odwołania do wydarzeń, webinarów, sekcji Q&A są nieaktualne.

Co zawiera kurs?

  • 8 merytorycznych modułów w tym nagrania wideo i karty pracy wspierające edukacje
  • 6 nagrań Q&A z praktycznymi poradami poszerzającymi tematykę kursu
  Imienny certyfikat ukończenia kursu

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy: 
  • chcą nauczyć się wybierać cel i plan
  • zapanować nad czasem w planowaniu
  • dowiedzieć się jakie są różne metody opisywania planów
  • jak przygotować się do trudności w realizacji planu
  • dowiedzieć się jakie są kluczowe aktywności w tygodniu/miesiącu
  • chcą dowiedzieć się czym są retrospektywy, kiedy je wykonywać oraz jakich metod można użyć przy zbieraniu danych do podsumowań.
  • chcą zaplanować dalszą część roku

Co da Ci ten kurs?

W ramach ścieżki Dominik mówi o:
• celach – tym, co chcemy osiągnąć
• planach – połączeniu celu, pomysłu na jego realizację oraz harmonogramu prac
• postępach – informacjach o tym, jak nam idzie, które wpływają na motywację i ewentualne zmiany w planie
• taktykach i zadaniach – poszczególnych elementach planu, które razem wykonane, przybliżają nas do jego realizacji
• partnerkach produktywności (PP) – osobach, które wspierają nas w działaniu poprzez wysłuchanie naszego planu i raportu z jego realizacji
• retrospektywach – uczeniu się z doświadczeń
• dwunastotygodniowym roku – sposobie spojrzenia na rok w podziale na mniejsze bloki

Dominik Juszczyk

Od 2015 roku certyfikowany trener Instytutu Gallupa, a od 2018 roku certyfikowanym facylitator. Od 2015 roku prowadzi firmę Near-Perfect Performance. pomaga działać produktywnie, w zgodzie ze sobą. Współpracuje z firmami jako trener i konsultant – pomagam budować zespoły oparte na mocnych stronach. 
Pasjonat i specjalista od produktywności z wykorzystaniem talentów oraz sprawdzonych technik i narzędzi do efektywnego działania.
Created with